Menú Principal
 
Inici
Drets dels nens esportistes
Característiques de l'esport a la infància
25 Raons per practicar esport
El juego de los primeros auxilios
A l'aigua sense risc
Qui som
Contactar
 
Jocs
 
Jocs interior
Jocs exterior
Jocs aquàtics
Jocs a la naturalesa
Jocs de nit
Jocs tradicionals
Jocs adaptats
Jocs amb material
Jocs sense material
Tots els jocs
 
Jocs per edats
 
1r Cicle Infantil (0-3 anys)
2n Cicle Infantil (3-6 anys)
1r Cicle Primaria (6-9 anys)
2n Cicle Primaria (9-12 anys)
1r Cicle ESO (12-14 anys)
2n Ciclo ESO (14-16 anys)
Totes les edats
 
Documents
 
Test evaluació
Test autoavaluació
Programacions
Talls de premsa
 
Altres
 
Dinàmiques de grup
Diccionari l'esport
Bibliografia
Llibres de interés
Webs d'interès
Recursos
 
 

25 raons per practicar esport

1. Qualitat de Vida i benestar psicólogic
Practicar esport ens ajuda a millorar la percepció subjectiva que tenim del nostre mode de vida: salut, amistats, capacitats, sentiments positivos,etc..
2.Estat d'ànim
Les persones que realitzen activitat física amb freqüència mostren millor humor i estat d'ànim que les persones sedentàries.
3. Autoestima
Per mitjà de l'esport millorem la idea quer tenim de nosaltres mateixos, ja que millorem la percepció de la nostra condició i habilitats físiques, imatge corporal i reconeixement social.
4. Salut Mental
Realitzar exercici físic amb regularitat resulta decisiu per desenvolupar una salut mental positiva i també per atenuar o evitar diversos problemes mentals.
5. Estrès
Els qui tenen millor condició física, davant dels factors causants d'estrès, parteixen d'una linia base inicial més baixa, responen de manera més atenuada i recuperen abans els valors normals
6. Ansietat
L'activitat física contribueix a disminuir l'ansietat ja que ajuda a fer front a situacions estressants.
7. Depresió
Practicar exercici físic amb regularitat ajuda a evitar i disminuir les depressions, ja que genera estats de felicitat i alegria.
8. Intel·ligència
L'activitat física millora determinades capacitats cognitives, ajudant el desenvolupament durant l'infáncia i retardant el deteriorament en la vellesa.
9. Socializació
A causa dels valors i actituds que adquirim en practicar esports, millorem l'habilitat per fer nous amics.
10. Integració dels immigrants
L'esport pot ser útil per apropar i facilitar la superació de diferències entre col·lectius de diferent origen: social, ideològic, ètnic o religiós.
11. Conductes inadaptades antisocials
Fer esport ( aprenent a assumir responsabilitats, fent amics i tranquil·litzant-se ) contribueix a evitar comportaments inadaptats.
12. Drogodependències
L'esport ens ajuda a viure sans i felice, pel que no sentirem la necessitat de provar cap droga.
13. Minusvàlids
L'esport ajuda que els disminuïts físics i psíquics millorin l'opinió que tenen de si mateixos i que la societat els accepti amb normalitat. En suma, millora la seva integració i qualitat de vida.
14. Dona
L'esport pot ajudar a aclarir prejudicis i tabús estesos en la societat, ja afavorir la seva integració en igualtat de condicions.
15. Esports autòctons i tradicionals
L'esport pot ajudar-nos a conèixer, valorar i cuidar una parcel·la de la nostra cultura.
16. Rendiment acadèmic
Fer esport en la seva justa mesurada ajuda a millorar les notes.
17. Temps de lleure
A través de l'esport poden adquirir-se hàbits adequats, saludables i positius de cara al temps lliure.
18. Esportivitat
A través de l'esport s'adquireixen valors com l'esportivitat, el joc net i conductes educades, correctes i respectuoses.
19. Solidaritat
Gràcies a l'esport es millora l'actitud que tenim respecte als altres: augmenta la tendència ajudar.
20. Respecte
Participant en competicions esportives s'aprèn a acceptar i respectar: normes, àrbitres, companys i oponents.
21. Responsabilitat
Els compromisos adquirits davant dels altres en l'esport: acudir a una cita amb puntualitat, esforçar-se al màxim, etc.. ajuden a desenvolupar el sentit de responsabilitat.
22. Esforç
Fer esport ens ensenya que per assolir un objectiu desitjat a llarg termini és necessari continuar treballant durament cada dia.
23. Esperit de superació
L'esport ens ensenya a no conformar-nos amb el nivell que posseïm sinó a tractar de millorar-lo suscitant per a això la passió pel treball.
24. Autocontrol
Per mitjà de les vivències que experimentem en les activitats esportives, millorem l'autocontrol del nostre cos i la conducta.
25. Autodisciplina
La pràctica esportiva ens ensenya a: establir-nos unes normes a nosaltres mateixos i a exigir-nos el seu compliment, planificar les activitats per endavant i a fixar prioritats.